HET OPDRIJVEN VAN DE INZETBAARHEID VAN DE JONGE INWONERS VAN DE METROPOOL

Projectbeschrijving

Belg-job-story is een didactisch digitaal instrument dat een draagvlak biedt voor basisvaardigheden om de toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt te vergemakkelijken. 

Hoewel de Europese metropool Rijsel op het vlak van opleiding tal van mogelijkheden biedt aan jongeren, is dit niet het geval voor wat betreft startbanen die noodzakelijk zijn om ervaring op te doen en werkzekerheid te waarborgen. In 2016 waren 11,7% van de jongeren onder de 30 jaar op het grondgebied van de metropool werkloos, in het grensoverschrijdend werkgelegenheidsgebied was dit 14,2%.

Aan de andere kant van de grens, bevindt West-Vlaanderen zich in een toestand van volledige werkgelegenheid en worstelt het, ondanks alle inspanningen, met het aanwerven van laaggeschoolde of ongeschoolde arbeidskrachten.

Belg-job.story helpt jonge inwoners van de Europese metropool Rijsel de nodige basiskennis te verwerven om hun integratie op de Vlaamse arbeidsmarkt, maar ook binnen hun werkteam te vergemakkelijken. Het platform verruimt tevens de blik van jonge Franstalige werkzoekenden op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Een eenvoudig en ludiek proces

Belg-job-story biedt een vereenvoudigd en ludiek gebruikerstraject. De inhoud is verdeeld in themasessies met onderzoekvideogames en didactische modules om betrokkenheid bij jongeren te genereren.Bij elke sessie staat het de instructeur vrij om de nadruk te leggen op punten die hem relevant lijken en werkzaamheden in verband met de in de modules behandelde thema’s voor te stellen. Aan het einde van het gebruikerstraject ontvangt de jongere een digitale badge die hij aan potentiële Vlaamse werkgevers kan voorleggen om aan te tonen dat hij gemotiveerd is om in Vlaanderen te werken.